Česky Slovensky English
TCC Logistics

Incoterms 2010

Dodací podmínky INCOTERMS 2010 »

Incoterms (International Commercial Terms) – Mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží. Upravuje platby za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím:
Dodací podmínky určují, do jakého okamžiku (místa) nese rizika a náklady na dodání zboží prodávající, a kde tato rizika a náklady přecházejí na kupujícího. Neupravují okamžik přechodu vlastnictví, který je spíše spojen s platebními podmínkami nebo jiným smluvním ujednáním. Tyto standardní podmínky se tradičně dělí na univerzálně použitelné (bez ohledu na druh dopravy) a na specifické podmínky pro lodní přepravu. Prodávající s kupujícím si samozřejmě mohou dohodnout jakékoli dodací podmínky, pro zjednodušení však byly vytvořeny standardy, které mají jednotný výklad a nevyžadují proto obsáhlé smluvní úpravy. Stačí, že obchodní partneři uvedou ve smlouvě či objednávce mezinárodně používanou zkratku dodací podmínky a upřesní místo dodání, a obě strany mají jasno, kam má být zboží dodáno, kdo zajistí dopravu, kdo nese náklady na dopravné anebo pojistné, případně kdo uhradí případné škody vzniklé během přepravy.

Zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za něj dále zodpovídá.
 • EXW (Ex Works) – ze závodu (ujednané místo)
Prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující.
 • FCA (Free Carrier) – vyplaceně dopravci (ujednané místo)
 • FAS (Free Alongside Ship) – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění)
 • FOB (Free On Board) – vyplaceně loď (ujednaný přístav nalodění)
Prodávající musí zajistit přepravní smlouvu, bez toho aby na sebe přijal nebezpečí ztráty či poškození zboží.
 • CFR (Cost and Freight) – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení)
 • CIF (Cost, Insurance and Freight) – náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení)
 • CPT (Carriage Paid To) – přeprava placena do (ujednané místo určení)
 • CIP (Carriage and Insurance Paid to) – přeprava a pojištění placeno do (ujednané místo určení)
Prodávající musí nést veškeré náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží.
 • DDP (Delivered Duty Paid) – s dodáním clo placeno (ujednané místo určení)
Nové podmínky dodání
 • DAT (Delivered at terminal) – s dodáním na terminál (ujednané místo určení)
 • DAP (Delivered at place) – s dodáním na místo (ujednané místo určení)

Ve srovnání se současnou praxí nebudou nadále existovat standardní podmínky DDU (Delivered Duty Unpaid), DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay). Pokud je obchodní partneři budou chtít nadále využívat, neměli by se odvolávat na platné INCOTERMS 2010.

Více zde »