Česky Slovensky English
TCC Logistics

Incoterms 2010

Incoterms (International Commercial Terms) – Medzinárodné obchodné podmienky platné pre prepravu tovaru. Upravujú platby za dopravu, riziká a povinnosti medzi dopravcom, kupujúcim a predávajúcim.
Dodacie podmienky určujú, do akého okamihu (miesta) nesie riziká a náklady na dodanie tovaru predávajúci, a kde tieto riziká a náklady prechádzajú na kupujúceho. Neupravujú okamih prechodu vlastníctva, ktorý je skôr spojený s platobnými podmienkami alebo iným zmluvným dojednaním. Tieto štandardné podmienky sa tradične delia na univerzálne použiteľné (bez ohľadu na druh dopravy) a na špecifické podmienky pre lodnú prepravu. Predávajúci s kupujúcim si samozrejme môžu dohodnúť akékoľvek dodacie podmienky, pre zjednodušenie však boli vytvorené štandardy, ktoré majú jednotný výklad a nevyžadujú preto obsiahle zmluvnej úpravy. Stačí, že obchodní partneri uvedú v zmluve či objednávke medzinárodne používanú skratku dodacej podmienky a upresnia miesto dodania, a obe strany majú jasno, kam má byť tovar dodaný, kto zabezpečí dopravu, kto nesie náklady na dopravné alebo poistné, prípadne kto zaplatí prípadné škody vzniknuté počas prepravy.

Tovar je odvezený kupujúcim priamo zo závodu predávajúceho, kupujúci zaň ďalej zodpovedá.
 • EXW (Ex Works) – zo závodu (dohodnuté miesto)
Predávajúci je tu vyzvaný k dodaniu tovaru dopravcovi, ktorého určí kupujúci.
 • FCA (Free Carrier) – vyplatené dopravcovi (dohodnuté miesto)
 • FAS (Free Alongside Ship) – vyplatené k boku lode (dohodnutý prístav nalodenia)
 • FOB (Free On Board) – vyplatené na loď (dohodnutý prístav nalodenia)
Predávajúci musí zabezpečiť prepravnú zmluvu, bez toho aby na seba prijal nebezpečenstvo straty či poškodenia tovaru.
 • CFR (Cost and Freight) – náklady a prepravné (dohodnutý prístav určenia)
 • CIF (Cost, Insurance and Freight) – náklady, poistenie a prepravné (dohodnutý prístav určenia)
 • CPT (Carriage Paid To) – preprava platená do (dohodnuté miesto určenia)
 • CIP (Carriage and Insurance Paid to) – preprava a poistenie platené do (dohodnuté miesto určenia)
Predávajúci musí znášať všetky náklady a riziká spojené s celou trasou prepravy tovaru.
 • DDP (Delivered Duty Paid) – s dodaním clo platené (dohodnuté miesto určenia)
Nové podmienky dodania
 • DAT (Delivered at terminal) – s dodaním na terminál (dohodnutý terminál)
 • DAP (Delivered at place) – s dodaním na miesto (dohodnuté miesto určenia)...nahrádza DDU

V porovnaní so súčasnou praxou nebudú naďalej existovať štandardné podmienky DDU (Delivered Duty Unpaid), DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay). Ak ich obchodní partneri budú chcieť naďalej využívať, nemali by sa odvolávať na platné INCOTERMS 2010.

Viac tu »