Česky Slovensky English
TCC Logistics

Návrhy rozloženia paliet v kontejneroch

Grafické vyobrazenie možnej nakládky paliet rôznych rozmerov do 20 stopových a 40 stopových námorných skladových kontejnerov:

20 'DC kontejner - 10 paliet

rozmery palety 120 x 100 cm
20 'DC kontejner - 10 palet

20 'DC kontejner - 11 Euro paliet

rozmery palety 120 x 80 cm
20 'DC kontejner - 10 Euro palet

40 'DC kontejner - 21 paliet

rozmery palety 120 x 100 cm
40 'DC kontejner - 21 palet

40 'DC kontejner - 24 Euro paliet

rozmery palety 120 x 80 cm
40 'DC kontejner - 24 Euro palet

40 'DC kontejner - 25 Euro paliet

rozmery palety 120 x 80 cm
40 'DC kontejner - 25 Euro palet