Česky Slovensky English
TCC Logistics

Slovník zkratek - Dictionary

ADR European IMO agreementEvropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ATA Actual time of arrivalskutečná doba příjezdu
ATD Actual time of departureskutečná doba odjezdu
AWB Air WaybillLetecký nákladní list
b/c bulk cargohromadný náklad
B/L Bill of Ladingkonosament/náložný list
BAF Bunker Adjustment Factorpalivová přirážka
C/L Charter Partysmlouva o nájmu/provozu lodi
CAF Currency Adjustment Factorměnová přirážka
CMR - nákladní list přepravní doklad v rámci úmluvy CMR
CMR - úmluva mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě
colli collijakýkoliv nakládaný kus, např. paleta, bedna, karton, balík atd.
COTIF  Úmluva o mezinárodní železniční přepravě
CTD Combined Transport Documentnákladní list pro kombinovanou přepravu Sea - Air
ČESMAD Bohemia Sdružení automobilových dopravců ČR
DCH  Deklarace celní hodnoty
DCHd  Deklarace celní hodnoty doplňková
DWCC Deadweight cargo capacityčistá nosnot lodi (max. nosnost nákladu)
DWT Deadweight all toldhrubá nosnost lodi (nosnost nákladu včetně pohonných hmot, vody, výstroje a zásob v tunách)
eta expected time of arrivalpředpokládané připlutí
etc expected time of completionpředpokládané ukončení nakl./vykl.
etd expected time of departurepředpokládané odplutí
ex. B/L Exchange Bill of Ladingobchodovatelný konosament
FCL Full Container Loadnaplněný kontejner
FIATA FCR Forwarders Certificate of ReceiptFIATA speditérské potvrzení o přijetí (zboží, zásilky)
FIO free in and outvolně do a z lodi
FIOS free in and out and free stowedvolně do a z lodi včetně uložení nákladu v lodi (včetně štauerky)
FIOT free in and out and free trimmedvolně do a z lodi včetně rozhrnutí/rozmístění nákladu (trimerky)
GRT Gross Registered Tonhrubá prostornost lodi v rejstř. Tunách
ICC International Chamber of CommerceMezinárodní obchodní komora
INCOTERMS 2000 International Commercial TermsMezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek
IRU International Road Transport UnionMezinárodní unie silniční dopravy
JCD  Jednotná celní deklarace
JCDd  Jednotná celní deklarace doplňková
JPPCIM  Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mez. železniční přepravě zboží
karnet TIR mezinárodně ručený doklad používaný v rámci tranzitního celního režimu TIR (Úmluva TIR)
LCL less than container loadčástečný náklad pro kontejner
Lo/Lo Lift-on/Lift-off containershipkontejnerová loď způsobilá pro vertikální nakl./vykl. kontejnerů
lps lumpsumpaušální dopravné
M/R Mate´s Receiptpotvrzení 1. lodního důstojníka potvrzující převzetí zboží na loď
M/W measurement/weightmíra, kubatura/váha
NCTS New Computerised Transit Systemelektronický systém přenosu dat v mezinárodním režimu tranzitu
NHM Nomenclature Harmonisée Marchandisesoznačení pro Harmonizovanou nomenklaturu zboží v železniční dopravě
o.w.t. ordinary working timenormální pracovní čas
PLM  Překročená ložná míra
ppd prepaidvyplaceně
RID  Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Ro/Ro roll on/roll offlodi, na které mohou kolová vozidla přímo najíždět a vyjíždět, resp. přeprava kamionu po řekách
RoLa Rollende LandstraseKombinovaná doprava silnice/železnice
SMGS  Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží
T/C Time-charternájem na dobu
TBA to be announcedbude vyhlášeno
TCP  Tranzitní celní prohlášení
TEU Twenty-Feet-Equivalent Unitoznačení dvacetistopého kontejneru řady ISO 1C jako kapacitní jednotky
w.p. weather permitingpokud počasí umožní